E-POSTA :
ŞİFRE :
Şifremi Unuttum
Ahmet Tunahan
Hükümet olmaktan korkan muhalefet
8/29/2015 | Siyaset
Kadircan
Süre gerek de ne kadar gerek
8/28/2015 | Spor
Samet Erdoğan
DİKTATÖR BAHÇELİ
8/28/2015 | Siyaset
Musa SELİM
İNSANA SAYGI
8/28/2015 | Siyaset
Osman Aydemir
"O" BAŞKAN OLMAZSA!
8/27/2015 | Siyaset
Hilmi Öztürk
Geyik
8/27/2015 | Genel
Musa SELİM
MUHALEFETİN UZLAŞMAZ TAVRI
8/27/2015 | Siyaset
Kadircan
Nedir bu başımız da ki felaket
8/27/2015 | Spor
Büşra ESEN
Yağmurum Suskun
8/27/2015 | Edebiyat
Emir Kesan
Kabullen !
8/27/2015 | Genel
Emre Can
Burak İngiltere Yolcusu
8/26/2015 | Spor
Gülce Edebiyat
Eğitim mi Turizm mi?
8/26/2015 | Eğitim
Tarih : 12/27/2007
Yazarı şikayet et
Osiris ve Eski Mısır'da Ölüler Kültü 1
Özet:
Mısır Nil' in bir hediyesidir ve Osiris Nil' i dölledikçe bereket tanrısı olarak gerekeni yapmış; hem bereket saçmış, hem de insanlara medeniyeti öğretmiştir. Yokluğunda karısı İsis Mısır' ı idare etmiştir. Osiris, daha sonra ölüler krallığını idare etmek üzere yeraltını tercih edince oğlu Horus yeryüzü tanrısı olarak babasının yerini almıştır.
Mısır Mitolojisinde ölüler kültü çok önemli bir yer tutar:
Ölüm bir son değil, tersine mutluluk olarak nitelendirilen bir tür şekil değiştirme yani transfigürasyondur. Bu nedenle hem mezar, hem ölünün vücudu ölümden sonra da işlevlerine devam edebilecek nitelikte olmalıydılar. Mumyalama bu düşüncenin sonucudur. Ölüler Kitabında ölen kişinin yapacakları en ince ayrıntısına kadar belirtilmiştir.
Ayrıca insanın ruhu Ba, tanrı Ra' nın vücuttaki kutsal yansıması Ka, ve Ra bir üçleme meydana getirirler; Kur' an' ın en uzun suresi de, karşımıza Ba-Ka-Ra olarak çıkar...
--------------------------------------------------------

Genelde Mitoloji denilince akla Yunan ve daha sonra Roma mitolojisi gelir; burada insan kılığındaki tanrılar, bizim gibi yaşar, gruplar / klikler kurar ve birbirleriyle kah güzel güzel, kah kavga ederek, entrikalar düzenleyerek yaşamlarını sürdürürlerdi. Başka bir deyişle Yunan / Roma mitolojilerinin Tanrıları İnsanoğlunun neredeyse bire bir kopyalarıydı....
Halbuki Mısır Mitolojisi, diğerlerinden çok daha karışıktır ve beklenmeyen, düşünülmedik gelişimler gösterir...

Burada Osiris Kültünü anlatmadan önce bazı önemli noktaları irdelemem gerekir kanısındayım:
·Mısır, bildiğiniz gibi çok geniş bir ülke; ama yaşayan Mısır bu yüzölçümünün ancak % 5' ini kapsar ve Nil nehrinin iki kenarında ince bir şerit gibi uzanır.
·Eski Mısırlıların memlekete bakışları da Kuzey' deki Nil Deltasından Güney' e doğruydu: yani ortada bulunan Nil Nehri hem akış yönünden, hem de suladığı toprakların bereketi yönünden Mısır' ı ikiye ayırıyordu: Nehrin kaynağı Güney' de yüksek dağlarda idi ve suları Kuzey' deki delta ile Akdeniz' e karışıyordu.
·Demek ki "Yüksek Mısır", genel kanının aksine haritaların alt kısmında gördüğümüz memleketin Güneyiydi
·"Alçak Mısır" ise, memleketin kuzeyindeki Kahire, İskenderiye gibi büyük şehirlerin olduğu Akdeniz tarafıydı.
·Bu durumda sol kıyı, ışığın yayıldığı Doğu' yu, sağ kıyı ise güneşin battığı ve Osiris' in idare ettiği ölüler memleketini belirtmekteydi.
Heliopolis yaradılış efsanelerine göre Ra, eski Mısır' ın başkenti olan Thebes bölgesinde başlangıçtaki Sıvı Kaos' tan (yani Nu veya Nun ) bir ada şeklinde yükselerek oluşmuştur: başka bir deyişle ilk oluşum okyanus sularının ortasındaki Ra diye adlandırılan tek adadır. Ra tek bir erkek tanrı olduğu için, bazı kaynaklara göre kendi sureti yani Amon' u çağırarak, bazı kaynaklara göre ise ya mastürbasyon yolu ile, veya gözyaşlarından veya tükürüğünün salyasından başka varlıkları meydana getirmiştir. Piramit metinlerine ise göre, Ra "erkeklik organını elleri arasına alıp, fışkırtarak ikizleri meydana getirdi : Şu ve Tefnut ."
Adını "kaldırmak" anlamına gelen bir sözcükten alan Şu, Yunan mitolojisindeki Atlas gibi gökyüzünü taşır. Aslında Şu havayı ve Işığı sembolize etmekte ve daha ilerde bahsedeceğim Yer Tanrısı Geb ile Gök Tanrıçası Nut birleşmelerini engellemek için arada bir engel olarak durmaktadır. Şu' nun hem ikiz kardeşi, hem de karısı olan Tefnut ise daha çok havadaki nemi ve yağmuru sembolize eder.
Dikkat edilirse, şu ana kadar bahsettiğim tüm Tanrılar hep su ile ilintilidirler:
· Önce sıvı kaos : Nu
· Sonra Okyanuslardan meydana gelen Ra
· Ra çocuklarını ya gözyaşı, ya salya veya meniden yani sıvılardan oluşturması.
· Tefnut ise havadaki nemin ve yağmurun Tanrıçası olması

Buradan da anlaşılacağı üzere Mısır' da eksikliği çok hissedilen su, Mısır Mitolojisinde de tüm kendi ağırlığını hissettirmektedir.

Şu Tefnut çiftinden iki tanrısal varlık doğar:
Bunlar Geb ve Nut' tur. Erkek olan Geb Mısır toprağını, daha genel olarak da yeryüzünü temsil eder. Dişi olan Nut ise gökyüzüdür. Burada Mısır mitolojisinin Hint-Avrupa mitolojilerinden farkını görürüz. Hint-Avrupa mitolojilerinde genelde yeryüzü dişidir. Halbuki Mısır' da Toprak erkek, O' nu saran gökyüzü dişidir. Zaten lahit kapaklarının iç yüzlerinde ana gökyüzü Nut kollarını açmış olarak mumyayı sarıp korumaktadır. Geb ve Nut' tan ise dört tanrı doğar :
Osiris , Isis , Seth ve Nephthys .

İşte bizim irdelemek istediğimiz konular burada başlıyor...
Bu konuda Plutark' ın " Isis ve Osiris " adlı eserinde ilginç bir mitos vardır. Plutark asıl söylenceye sadık kalmasa da, anlatımı doğa olaylarını açıklaması açısından önemlidir. Efsaneye göre Ra' nın karısı Nut, Geb' i kendisine aşık eder ve ondan hamile kalır. Bunun üzerine Ra, Nut' a bir ceza verir ve ona yılın hiç bir ayında ve gününde çocuk doğuramayacağını söyler. Geb ' ten çocuk sahibi olmak isteyen Nut çareyi Thot' tan yardım istemekte bulur.
( Burada da bir parantez açıp tanrı Thot' un kim olduğundan kısaca bahsetmek gerekir: Thot kısaca Yunanlıların Hermes'i, Romalıların Mecure' ü, Yahudilerin Enoş' u veya Müslümanların İdris' idir ). Nut' a Yardım etmek isteyen Thot Ay tanrıçası Selene' ye gider ve onu tavla oynamaya davet eder. Tanrıça bu oyunu kaybederse aydınlık bölümlerinden yetmiş ikide birini Thot' a verecektir; tabii oyunu Thot kazanır. Selene ise, söz verdiği gibi ışığının yetmiş ikide birini Thot' a verir. Thot da tanrıçadan aldığı ışıktan beş gün yaratır ve bu günleri 360 günden oluşan Mısır yılına ekler. Böylece Nut, hiç bir yıla ve aya ait olmayan bu beş günde doğum yapabilecektir. Bahsettiğim beş günde Nut' un beş çocuğu olur.
· Osiris birinci günde ,
· Horus ikinci günde,
· Seth üçüncü günde ,
· İsis dördüncü günde ve
· Nephtys beşinci günde doğarlar.

Osiris doğanlar içinde en büyükleri olduğu için, Geb gökyüzüne çıktıktan sonra, Mısır toprakları üzerinde hüküm sürme hakkı ona ait olur. ( Osiris adı aslında Mısır dilinde Usir olan tanrının adının Yunanca' ya uydurulmuş şeklidir. Osiris Yunanlılar tarafından Dionysos ve Hades ile bir tutulmuştur. )

Devamı var..


Bu yazı 1679 kere okundu.
Yazıya yapılan yorum bulunmamaktadır.
* Ad/Soyad Yazınız:
* E-mail Adresinizi Yazınız:
* Yorumunuzu Giriniz:
2000 karakter yazabilirsiniz.
Numarayı Giriniz
Not: Yorumunuz, yazar tarafından onaylandıktan sonra yayınlanır.
Yazarlarımızın hergün sadece bir yazısı yayımlanır. 23:59'a kadar kaydedilen yazılar ertesi gün 00:01'de yayına girer.
© Copyright 2012 Yazarport